VecoZuivel B.V., gevestigd aan de Werktuigweg 37 in Zeewolde (NL), maakt gebruik van de door u verstrekte informatie, zoals emailadressen, telefoonnummers en adresgegevens om haar dienstverlening aan u zo optimaal te laten verlopen. Het kan zijn dat uw gegevens daarom gedeeld worden met verschillende afdelingen binnen VecoZuivel. Bijvoorbeeld afdeling Verkoop voor het verwerken van uw vraag of order, of de afdeling Kwaliteit voor het controleren van de producteisen of afwijkingen betreffende de door VecoZuivel verkochte producten en de terugkoppeling ervan. Het kan voorkomen dat het nodig is dat meerdere medewerkers per afdeling toegang hebben tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

Alle persoonsgegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt en verwijderd binnen een jaar na afhandeling van uw melding, vraag, klacht of compliment. Na deze periode worden binnengekomen meldingen anoniem bewaard.

Door uw persoonsgegevens achter te laten stelt u VecoZuivel in de gelegenheid om contact met u op te nemen voor de afhandeling van uw achtergelaten bericht. Wanneer u ervoor kiest om geen contactgegevens achter te laten, kan er geen terugkoppeling over de afhandeling van uw vraag, klacht of compliment plaatsvinden. U kunt na verstrekken alsnog bezwaar maken tegen het gebruik of bewaren van uw gegevens. U kunt hiertoe een email sturen aan info@vecozuivel.nl

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser van uw computer of mobiele apparatuur waarmee u onze website bekijkt om deze cookies op uw apparatuur op te slaan. Vecozuivel B.V. maakt slechts gebruik van functionele cookies, dat slechts een beveiligingsmaatregel is ingevolge waarvan formulieren veilig naar een server kunnen worden gezonden. Omdat het functionele cookies betreft is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen.

 

== ENGLISH ==

 

VecoZuivel B.V., located at Werktuigweg 37, in Zeewolde (NL), uses the information provided by you, for example your (email) address or phone numbers, to provide you with the best service. This might mean the information shared by u will be used by several employees or departments within VecoZuivel. For example the sales department for processing your order and request, and quality department to make sure the offered goods meet your requirements or processing product deviations and reports about the goods sold by VecoZuivel. It can be necessary that multiple employees in one department have access to the information shared by you.

All shared personal information shared by you will not be shared with third parties without your explicit permission and deleted within a year after processing your request, question, complaint, compliment or notification. It is possible your message will be kept anonymously after that period for data analysis or legal purposes.

With leaving your contact information you are enabling VecoZuivel to provide you with feedback and further processing of your message. When you choose not to inform us about information on how to contact you, we will not provide you with feedback and your message will be accepted for notification. If you wish to object against usage or keeping of your personal information after issuing the details to VecoZuivel, you can send an email to info@vecozuivel.nl.

On our website we use cookies. What are cookies? Cookies little bits of information send to your computer. We send this information also to instruct your webbrowser to save cookies on the device with which you are visiting our website. Vecozuivel B.V. only uses functional cookies, as a security measure to send filled in forms safely to a server. Because we only use functional cookies to make sure any information you give us is safely send, we do not need extra permission.